Eudomus.eu
Eudomus.eu
01 / 01

Строеж на NZEB

Строеж на NZEB

by admin
май , 19
Терминът NZEB, съкращение за Near Zero Energy Building, се използва за определяне на сграда, чиято консумация на външна енергия е почти нулева. Следователно NZEB са изключително високоефективни сгради, които намаляват енергопотреблението колкото е възможно повече при функционирането им и съответно вредното въздействие върху околната среда. Това означава, че потреблението на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, производство на битова гореща вода и електроенергия е изключително оптимизирано.

111111111111

Как да изградим сграда на NZEB

Няма реално единно правило за изграждането на почти нулева енергийна сграда, а по-скоро някои принципи, които трябва да се спазват, за да се разработи пр
Въз основа на екологичния и климатичния контекст първата стъпка е винаги да се търсят пасивни решения, които свеждат до минимум потреблението на енергия и следователно необходимостта от намеса на механични системи. Поради тази причина е от съществено значение да се проучат аспекти като формата, ориентацията и структурите на сградата, като се вземат предвид фактори като радиация, преобладаващи ветрове, температури и засенчване.

Топлината трябва да се улавя колкото е възможно повече през зимата и да се спира през лятото, важно е да се осигури добро ниво на естествена вентилация и пасивно охлаждане, трябва да има добро ниво на естествено осветление и да се уверите, че топлопреминаванията през стени и прозорци са минимални.

Ясно е, че къщата с почти нулева енергия трябва да отчита сезоните: през зимата ще трябва да използва максимално топлината на слънцето, да увеличи максимално „слънчевите печалби“ и да гарантира топлоизолация. За да се осигури хладен климат през лятото, е необходимо да се изолира също добре сградата, да се приложи най-добрата топлоизолация и системите за засенчване.

След като това е направено, енергията, която остава необходима за експлоатацията на сградата, може да бъде доставена от възобновяеми източници – соларни фотоволтаични системи за електричество , соларни термални системи за топла вода , геотермални решения и други. Следователно е ясно, че NZEB сградата в много горещ климат ще бъде различна от тази, построена в студен климат. И накрая, постоянният мониторинг на потреблението и въвеждането на система за автоматизация на дома позволяват да се постигнат много високи нива на ефективност – и осведоменост на жителите на сградата – чрез интегриране на архитектурата със системите и инженерството.

Проект на Студио LPzR – сградата K19 Milano – “Near Zero Energy Building”, използувана е геотермална система за отопление и охлаждане.