Eudomus.eu
Eudomus.eu
01 / 01

Пасивна къща: характеристики и строителство

Пасивна къща: характеристики и строителство

by admin
май , 18
Пасивна къща е сграда, която чрез инновативни техники позволява максимална икономия на енергия при обитаването – ако трябва да строите къща от нулата, трябва да помислите и за тази възможност!

Пасивната къща не изисква традиционните за отопление на котли и радиатори! Тя има характеристики, които използват слънчевото греене , а и запазват вътрешната топлина на къщата благодарение на много ниски топлинни загуби . Пасивните къщи са отлично вентилирани и през лятото позволяват много ефективно вътрешно климатизиране.

Пасивни къщи: цена

За да разберете колко струва пасивната къща „до ключ“, е необходимо да се оценят разходите за строителство на всички процеси, необходими за постигането на определени характеристики. Цената на пасивна къща до ключ е с 15% – 20% по-висока от нормална къща. Например цената на пасивна къща в България е средно около 750 евро на кв.м. Трябва да вземем предвид, че философията на пасивните къщи е родена в Северна Европа и затова те са създадени за хладен климат с основната цел да пестят топлина за отопление. В горещите райони на Южна Европа цената може да варира според решенията за охлаждане, което очевидно е необходимо.

Пасивна къща: определение

Значението и определението на „Пасивна къща“ датира от 1988 г. и е на шведския професор Бо Адамсън и немски професор Волфганг Фейст, като и двамата определят проектните изисквания за пасивната къща , а именно , че една къща/сграда се определя като пасивна, ако сумата от топлината на слънчевата радиация, която преминава през прозорците, топлината, генерирана от уредите и тази на хората, които присъстват вътре в къщата, е достатъчна, за да компенсира топлинните загуби на сградата през зимата – т.е. когато вътрешния топлинен комфорт се поддържа почти без наличието на активно отопление и охлаждане.

Пасивна къща: проектиране

Проектът за пасивна къща, който да отговаря на стандарта, ръководен от Института за пасивни къщи в Дармщат в Германия, трябва да позволи на сградата да изисква такова минимално енергийно изискване, че няма нужда да се инсталира традиционна отоплителна система. Проектът за изграждане на пасивна къща трябва да отчита няколко фактора:

• Ориентация и положение на сградата, най-общо на юг, за да се увеличи максимално затоплянето чрез слънчевата топлина ( „ топлинните печалби“)
• Компактна структура и проста геометрия за оптимизиране на съотношението повърхност / обем на сградата.
• Местоположение на прозорци и отвори за събиране на слънчева светлина, но и предпазване от лятно прегряване.
• Изграждане на стените с ниска стойност на топлопреминаване и избягване топлинни мостове за отлична топлоизолация. Чрез технологията Ecodomus ICF стените и плочите се изграждат бързо и притежават изключителни изолационни способности
• Изолация и уплътняване на всички фуги, за да не се губи топлината.
• Ефективна вентилационна система за осигуряване на правилен обмен на въздух.
Как да получите сертификата за пасивна къща
За да се получи сертификат за пасивна къща , характеристиките , които да се постигнат са следните :
• Годишен разход за отопление и охлаждане ≤ 15 kWh / (m² год)
• Херметичност на сградата и въздухонепроницаемост n50 ≤ 0.6 / h
• Общо потребление първична енергия за всички нужди ≤ 120 kWh / (m² год)
• Топлопреминаване на стени между 0,10 и 0,15 W / m2K.

Пасивна въздушна обменна и вентилационна система

Въпросът за обмена на въздух в пасивна къща е основен аспект на дизайна. Вентилационната система е жизненоважна за пасивната къща. Без ефективна обмяна на въздух не можем да постигнем целите за пестене на енергия.
Друга цел на вентилационната система е да гарантира чист и здравословен въздух и сведе до минимум вредите за здравето с ефективна обмяна на въздух и намаляване на CO2. В допълнение, тези системи чрез въздушен обмен гарантират запазване на топлината чрез топлообменник за икономия на енергия. Горещият въздух, който излиза от най-горещите помещения като банята и кухнята, отдава енергията си при топлообмен и преразпределя в други помещения заедно с нов външен въздух, който преминава през рекуператора.

Пасивно отопление на къщата

В пасивна къща не се използват класически отоплителни тела , а обикновено е отопление в подове, в стени или в плочи. Основната разлика е в режима на пренос на топлина – системата за подово отопление отоплява помещението чрез излъчване. Обикновено отоплителната система в пасивна къща е комбинация на термопомпа с рекуператорна вентилационна система за постигане на максимална енергийна ефективност.

Икономия на енергия до 90%

Колко спестявате с пасивна къща? Пестенето на енергия на пасивна къща е много високо. Спестяването може да достигне 90% от енергийните разходи. Към момента има все още малко пасивни къщи , но от наличните данни разходите за енергия са почти нулеви. И въпреки ,че разходите за изграждане на пасивна къща са по-високи от традиционните, спестяването на енергия във времето позволява възстановяването на изразходваните пари в рамките на десетина години , както и гарантиране на здравословно и комфортно на обитаване и опазване на околната среда.