Eudomus.eu
Eudomus.eu
01 / 01

Икономичност

Строителната система Ecodomus ICF позволява висококачествени творения, като същевременно намалява разходите. В период на криза като този, през който преминаваме, е от основно значение да се ограничат разходите за строителство на сградите. Със системата Еcodomus ICF се постигат спестявания, без да се засяга крайното ниво на продукта – те касаят структурните, производствените технологии на строенето и аспектите на експлоатация и управление на сградата. Консорциум EUDOMUS извършва многобройни анализи и метрични изчисления, насочени към реалните икономии и сравнявайки ги с традиционния тип сграда, построена с греди и колони и ограждащи неносещи стени.

КЕРАМИЧЕН БЛОК С КУХИНИ

Коефициент топлопреминаване:

0,44 W/M2k

АКУСТИЧНА ИЗОЛАЦИЯ :

49,3 db

ТЕГЛО БЛОКОВЕ :

241 kg/m2

ВРЕМЕ ИЗГРАЖДАНЕ:

60 минути /м2

М2 ТРАНСПОРТИРАНИ :

120 м2 / камион

Блок автоклавиран цимент

КОЕФИЦИЕНТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ:

0,32 W/M2k

АКУСТИЧНА ИЗОЛАЦИЯ :

45 db

ТЕГЛО БЛОКОВЕ :

106 kg/m2

ВРЕМЕ ИЗГРАЖДАНЕ:

45 минути/м2

М2 ТРАНСПОРТИРАНИ :

145 м2 / камион

БЛОК ДЪРВО-ЦИМЕНТЕН

КОЕФИЦИЕНТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ:

0,30 W/M2k

АКУСТИЧНА ИЗОЛАЦИЯ :

54 db

ТЕГЛО БЛОКОВЕ :

80 kg/m2

ВРЕМЕ ИЗГРАЖДАНЕ:

40 минути/м2

М2 ТРАНСПОРТИРАНИ :

200 м2 / камион

ECODOMUS SYSTEM

 

КОЕФИЦИЕНТ ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ:

0,20 W/M2k

АКУСТИЧНА ИЗОЛАЦИЯ :

53,3 db

ТЕГЛО БЛОКОВЕ :

6 kg/m2

ВРЕМЕ ИЗГРАЖДАНЕ:

30 минути/м2

М2 ТРАНСПОРТИРАНИ :

420 м2 / камион