Eudomus.eu
Eudomus.eu
01 / 01

Земетръсоустойчивост

Земетръсоустойчивост

by admin
май , 18
България е територия с висока сеизмична опасност. В историята ни е имало многобройни земетресения , достигащи до 7ма степен по Рихтер , причинили жертви и разрушения . До преди няколко десетилетия не е имало научни и технически решения за справяне с този риск, който е понасян от неподготвеното население.

Днес, за щастие, ситуацията е различна, тъй като еволюцията в областта на инженерните науки позволи да се справяме с това природно бедствие и да се осигурят теоретични инструменти за проектиране на сгради,като се гарантира безопасността, необходима за опазване на човешкия живот. След влизането в сила на „Еврокод 8“ за сеизмично проектиране на стоманобетонни конструкции и НАРЕДБА на МРРБ № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони се поставят нови норми в антисеизмичния конструктивен дизайн, както от гледна точка на структурните методи за изчисление, така и от този на сеизмичната класификация на националната територия.

Обикновените тухлени сгради, биват засегнати от повече или по-малко големи срутвания . Новите технически стандарти, по отношение на които конструкциите, направени със системата Ecodomus ICF ( изолиращи кофражни форми ) , показват пълно съответствие и лекота на проверка, са родени с духа за да се избегнат описаните по-горе проблеми.

За да постигне тази цел, Регулаторът въвежда важни ограничения от гледна точка на проектирането, които в случай на традиционните конструкции оказват силно влияние върху строителните разходи, поради увеличаването на сеизмичните изисквания , които трябва да бъдат приложени, параметрите на строителството, които трябва да се спазват, минимални размери за фундаменти, греди , колони или за тухлени стени. Със системата ICF е възможно да се проектират антисеизмични структури, които напълно да отговарят на новите технически стандарти, без допълнителни разходи.

Конструкциите, направени със системата ICF , благодарение на разпределението на натоварванията в големите устойчиви елементи (носещи стени) и следователно на състоянията с ниско напрежение, могат дори да бъдат проектирани в „линеен еластичен диапазон“. Това означава, че дори след сеизмично събитие сграда, изградена със системата ICF , е незабавно достъпна! Освен това, стоманобетонните стени и подовете, които я съставят, плътно свързани помежду си, не са обект на явления като преобръщане или срутване.

Предимствата (които, повтаряме, са присъщи в системата и не изискват допълнителни разходи), са важни и от „социална“ гледна точка, тъй като фазата след земетресението на необходимостта от предпазна евакуация се елиминира.
Често срещано при антисеизмичното проектиране е да се смята, че изпълненията, които позволяват на сградите да останат еластични (пълна използваемост), дори и след „насилствени“ сеизмични събития, водят до сериозни разходи за обществото. Конструкциите с непрекъснати носещи структури (като при ICF) могат да отрекат това клише, като осигуряват силно сеизмично устойчиви реализации на конкурентни цени.