Eudomus.eu
Eudomus.eu
01 / 01

Енергоефективност

Енергоефективност

by admin
май , 18
Изградените с Ecodomus ICF ограждащи конструкции и плочи имат високо термично съпротивление и коефициент на топлопреминаване под 0,20 W / m2 K. Това довежда до икономия на енергия в сравнение с неизолирани стени или направени с традиционните технологии. Непрекъснатата външна и вътрешна изолация не допуска топлинни мостове или „изолационни празнини“, както е често при рамковите конструкции.

Високата топлинна инерция на обвивката на сградата (стени и покрив) предоставя амортизиращ ефект на амплитудата на външната топлинна вълна . По този начин максималната (ниска или висока ) външна температура, която се достига през зимни или летни дни, не ще се възприема вътре в сградата и средата ще бъде топла или хладна (в зависимост от сезона ) и съответно условията на комфорт ще бъдат оптимални!

Въздушните течове се елиминират или във всеки случай се свеждат до минимум,поради плътността на ограждащите конструкции , което подобрява комфорта и намалява топлинните загуби в сравнение със стените без ефективна въздушна бариера.

Икономия на енергия до 90%!

С помощта на строителната система Ecodomus ICF се изграждат бързо и изгодно изключително енергоефективни , пасивни( PH) и сгради с почти нулево енергопотребление (NZEB)! Спестяването може да достигне 90% от енергийните разходи. И въпреки ,че разходите за изграждане на такива сгради са по-високи от традиционните, спестяването на енергия във времето позволява бързо възстановяването на инвестицията , както и гарантиране на здравословно и комфортно на обитаване и опазване на околната среда.