Eudomus.eu
Eudomus.eu
01 / 01

PASSIVE AND ZERO ENERGY

PASSIVE AND ZERO ENERGY

by admin
юни , 17
ЛИНИЯ – PASSIVE and NEAR TO ZERO ENERGY BUILDING – Цена за изграждане : 870 €/m² с ДДС
Монолитна структура Еcodomus ICF с конструктивен бетон C20/25 обща дебелина стена 37,5 см
Ecodomus ICF Thermo muro – графитни ЕPS оставащи кофражни изолационни панели
Вътрешна изолация 7,5 см – дебелина бетон 15 см – външна изолация 15 см
Коефициент на топлопреминаване стени < 0.15 W/(m² K) Топлинно изместване стени > 11 h
Коефициент на топлопреминаване покрив < 0.15 W/(m² K) Топлинно изместване покрив > 12 hEcodomus ICF Thermo Muro система с носещи изолирани стени – вградените в структурата на EPS-а графитни микросфери увеличават топлоизолационните качества на плочите с над 20% в сравнение с обикновения. Материалът е с много добра паропропускливост, а порьозността му позволява „дишането“ на строителната конструкция, като по този начин ефективно подпомага предотвратяването на поява на конденз и мухъл, като в нея, така и в помещенията. Плочите са с точни размери, устойчиви са на стареене, не променят формата си и не се свиват.

Покриви:
Наклонени покриви – дървена конструкция върху наклонена бетонна ICF Thermo Solaio покривна плоча , паро – хидроизолация – 4-слойно фолио тип Tondach Fol S и керемиди тип Wienerberger

Плоски покриви – хидроизолационен пакет върху наклонена бетонна ICF Thermo Solaio покривна плоча

Прозорци за пасивни сгради : PVC профил , Salamander Bluevolution 82. Конструктивна ширина 82 мм
Брой камери – 6; Обков на дограмата Roto Swing -Germany
Стъклопакет – троен с дебелина до 52мм с аргон ; стъкла – 4 сезона/ бяло/ Ка стъкло
Стандартно оборудвана с микровентилация
Коефициент на топлопроводимост – 0.9 W/m2K;
Индекс на шумоизолация – до 46 dB;

Електро инсталация: Силнотокова ел. инсталация – обхваща електромерно и разпределителни табла, осветителна и контактна инсталации, заземителна инсталация и защита от поражения от ел.ток при индиректен допир, мълниезащитна инсталация и защита от атмосферни и комутационни пренапражения. Силовата и контактна инсталации се изпълняват в изтеглени в предварително положени в бетонови плочи, шайби и преградни стени гофрирани РVС тръби или открито над окачени тавани . Осветителната инсталация – скрито изпълнение с проводници ПВВ-МБ1. Контактната и силовата инсталация – изпълнение с кабели ПВВ-МБ1 и СВТ.

Ключове и контакти – производство на Legrand (Франция). Всички контакти се доставят тип “Шуко” 16А/220V, със заземителна клема. Всички контактни изводи, към които ще се включват подвижни консуматори или са предвидени за включване на компютри, електронни уреди с импулсно захранване и др. са защитени с автоматични прекъсвачи с индивидуална или групова дефектнотокова защита от токове на утечка.
На терасите се монтират влагозащитени осветителни тела тип със степен на защита IP44.

Водопроводна инсталация : Хоризонталните и вертикалните водопроводни мрежи в сградата се изпълняват с топлоизолирани високоплътни полипропиленови тръби и съответните фитинги и арматура.Инсталацията се предава с прокарана тръбна разпределителна мрежа до изводи на стена съотв. по Проект Част : ВИК , готови за монтаж на оборудване от страна на Клиента.

Канализационна инсталация: Канализационните мрежи се изпълняват от тръби от дебелостенно PVC и съответните фитинги по съотв Проект ЧАСТ : ВИК .
Отводняването балкони и гаражни рампи – чрез подови точкови сифони или линейни отводнители.

Отоплителна инсталация: Напълно изградена комуникация и положени тръбопроводи. В зависимост от желанието могат да бъдат развити етажно подово отопление или отоплителни радиатори или конвектори . Източникът за отопление се уточнява допълнително с всеки клиент . Възможностите за отопление са: пелетни системи, кондензен газов котел, соларни колектори, термопомпа въздух-вода , климатици ( по заявка , за което се преизчислява цената ).

Рекуператорна вентилационна система

Постоянната принудителна вентилация е тази , която осигурява максимален комфорт в дома – проветрен и свеж дом, без шум, прах, алергени и мухъл. В основата й стои ротационен рекуператор (топлообменник), който оползотворява топлината от засмукания въздух и я предава на подавания въздух през зимния сезон, а лятото използува хладния засмукван въздух от помещенията, за да охлади подавания пресен въздух в тях, а през цялото време рекуператора контролира и влажността. Ефективността му е 90-100 % – по този начин през зимата се запазва вложената енергия и не се изхвърля при вентилация , а през лятото – обратното – вложената енергия за охлаждане не се губи , асе ползва за освежаване на влизащия топъл въздух.

Рекуператора контролира също и влажността в цялата къща – извлича влажен въздух от местата, където тя е в повече и подава там , където и когато е необходимо.

Принципът на комфортната вентилация се изразява в нейната непрекъсната работа – подава и засмуква въздух в малки количества, но постоянно , при минимална консумация на електроенергия – от 50Wч до 100 Wч в зависимост от големината на апарата и конкретния режим.
Засмукването на въздуха от къщата е от обслужващите помещения – бани, тоалетни, складове, кухни. Нагнетяването на пресния въздух става в дневни, трапезарии, спални, кабинети. Малкия дебит въздух през решетките води до липса на течение или шум – т.е. без да се усеща, системата работи и гарантира максимален комфорт.

За вентилацията се изгражда система от гъвкави въздуховоди, която разпределя въздуха равномерно до всяка една решетка. Тръбите са с малки диаметри и лесно се скриват в окачен таван, стена, подова замазка или дори в бетонова плоча, ако това се заложи още в проекта.
Благодарение комфортната вентилация в пасивните сгради се осигурява постоянен комфорт и икономии.Гарантира се достатъчно количество пресен въздух за всеки обитател – 30m3/h, концентрацията на CO2 в помещенията никога не достига 1000ррm (граница на Петенкофер) , избягва се навлизането на прах, алергени и др. вредности от околната среда, чрез употребата на поленови филтри (клас F7) и хепафилтри, енергийните загуби от пресния въздух са сведени до минимум с използването на високоефективни топлообменници – ротационен рекуператор, намаляват се разходите за отопление и охлаждане с до 30%.

Процесът на рекуперативна вентилация заедно с отоплително-охладителни системи е напълно автоматизиран , чрез „смарт “ управление , система от датчици и термостати , като потребителят задава желаните параметри и във всеки момент получава мониторинг на сградните показатели , потребление на енергия , температури , влага и други.

Фотоволтаична соларна система с акумулаторно депо : За постигане на БЛИЗКО ДО НУЛЕВОТО годишно енергопотребление от външни източници Near to Zero Energy ( примерно – електроенергия или газ ) инсталираме на покрива фотоволтаични панели , които произвеждат средно за България 1300 кВчаса електроенергия на всеки киловат инсталирана мощност. В зависимост от големината на сградата и нуждите и се изчислява и поставя необходимата панелна мощност , която след преобразуване в променлив ток захранва сградните консуматори. Разбира се , това става през деня и когато има слънце , като за тъмната част на денонощието се ползва акумулаторно депо , където се съхранява енергия. Сградите с Нулево Енергопотребление са свързани с електропреносната мрежа и в определени дни могат да черпят външна енергия ( примерно есента и зимата , в облачни дни ) , която бива след това „ върната“ на мрежовия доставчик в слънчевите периоди на годината . По този начин общия баланс използувана годишно външна енергия е равна на нула !

Финишно покритие на вътрешни и преградни стени : шпакловка и бял латекс
Тавани: шпакловка , а в мокри помещения – гипсокартонен окачен таван система тип KNAUF
Подове: Изолирани вентилирани плочи THERMO SOLAIO и подова замазка
Фасади : силиконова мазилка
Екстериорно фасадите могат да се персонализират с модерни системи за обшивки и декоративни панели , тип TechLam , Allbond и др. ( по заявка , за което се преизчислява цената )

Шумоизолация
Подобрената шумоизолация на сградата , благодарение на системата ICF е осигурена в две направления – вътрешна, между стаи, апартаменти, общи части, и външна – между сградата и околните източници на шум. Във връзка с подобряване на шумоизолацията към външните източници на шум, основно внимание е обърнато на дограмата, която освен отлични топлоизолационни качества, притежава и високо ниво на шумоизолиране – до 54 dB.

Забележка: Цените са индикативни, зависят от големината на сградата, всички избрани решения, материали и детайли и са предмет на конкретно и индивидуално офериране!