Eudomus.eu
Eudomus.eu
01 / 01

Проектиране

Проектиране

by admin
май , 14
Ако не разполагате с проект нашият екип от архитекти и инженери е професионално подготвен и опитeн, за да задоволи всяка Ваша нужда и да я превърне в реалност. Поради спецификата на конструктивната система ICF проекта по Част: „Конструкции“ е по–различен от класическия. С помощта на колегите от Ecodomus ICF Italia, които разполагат с дъгогодишен опит ще бъдат решени и конструирани всички Ваши идеи!

За да направите къщата, съобразена с вас, означава:
Подредете и конкретизирайте своите дизайнерски идеи – премислете и дефинирайте необходимите Ви вътрешни и външни площи, връзки и пространства.
Ще проведем редица разговори и кореспонденция , за уточняване на заданието и прецизиране на Вашите желания до максимум !
Ще Ви дадем една точка за контакт, с която да бъдете лично консултирани и ще имате ефективно и незабавно средство за комуникация с нас !
Ще изготвим на Вашия мечтан проект и ще го адаптираме не само към Вашия начин на живот и нужди, но също така и като вземем предвид контекста, в който ще се намира сградата (околни пространства и среда ), а и също и най-модерните решения и технологии за строеж и обитаване !

Съгласно Чл. 137, ал.5 от ЗУТ, къщите са строежи от пета категория. Оттук, съгласно Наредба 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, при изготвяне на техническия проект за къща са необходими следните проектни части:
1.“Архитектурна”
2.“Конструктивна”
3.“Електрическа”
4.“ВиК”-водопровод и канализация
5.“Енергийна ефективност”
6.Оценка за съответствие по част “Енергийна ефективност”
7.“Геодезическа”- трасировъчен план и вертикална планировка
8.“Пожарна безопасност”
9.“ПБЗ” – план за безопасност и здраве (проект за организация на строителството)
В зависимост от спецификата на строежа, Клиентът може да поръча и следните части:
Част “ОВиК” – отопление, вентилация и климатизация
Част “Технологична”
Част “Озеленяване”
ОВОС – оценка на въздействието върху околната среда
както и „Интериорен проект“ с визуализации , материали , спецификации , бюджети

Всеки проект следва да включва минимално необходимите проектни части с оглед спецификата на строежа и изискванията на органите, разрешаващи строителството. Изготвеният инвестиционен проект се внася в Общината и се одобрява от главния и архитект и с това става основание за издаване на Разрешение за строеж. Разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 3 години от неговото издаване не е започнало строителството.