Eudomus.eu
Eudomus.eu
01 / 01

Офиси и обществени сгради

Офиси и обществени сгради

by admin
май , 14

Оказва се, че сградите са най-големият единичен консуматор на енергия в световен мащаб (около 40% от общата консумирана енергия). И на базата на квадратни кадри, търговските сгради – поради строителните норми, високата степен на заетост, изискванията за комфорт – консумират много повече от жилищата. За да се справят с това, няколко инициативи се стремят да направят търговското строителство по-устойчиво и енергийно ефективно. Три от най-популярните са програмата LEED на Съвета за зелено строителство на САЩ, стандартите на Пасивния дом и Zero Energy (ZE). Всички тези програми споделят целта за подобряване на ефективността! Този тип сгради могат да бъдат построени изключително изгодно, като се използва лесно достъпната технология of-the –shelf (готово „на рафта“ за употреба) на изолационните бетонни форми (ICF). През последните години в целия свят са построени десетки от такива високоефективни търговски сгради.

В търговските сгради все повече се комбинират изключителните структурни предимства на технологията ICF , бързината и икономичност на изграждането и енергоефективност на последваща експлоатация , така и с най-новите постижения на възобновяемите енергийни източници, като соларни системи , термопомпи , геотермия и други. По този начин има възможност за постигане на нива на „почти нулево-енергийни сгради„, което е финансово изгодно, екологично и устойчиво във времето на ползване!